Storseans


Vad är en storseans?


En storseans innebär att ett medium används som en neutral kanal/länk mellan andevärlden och vår värld.

Vanligtvis sker detta inför en större grupp människor.
Mediet bestämmer inte vem som kommer igenom eller vad andekontakten (den bortgångne) kommer att säga.

Ibland är den mottagna informationen helt ologisk för mediet, men det är väldigt viktig att höra för den som tar emot budskapet i publiken.

Med glädje och inkännande, tillsammans med Er deltagare och Terry, blir en medial afton ett minne för livet!